Kontaktní osoby:

Luboš Jiskra
starosta obce Janov u Litomyšle

731 616 717

Sr. Žofia Daniščáková
Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Mendryka 1
570 01 Litomyšl

731 527 619

adopcepistalmendryka@seznam.cz

Adopce píšťal

Naše varhany mají celkem 4 oktávy. Pokud je nevidíte všechny, pak na spodní straně obrazovky chytněte táhlo a posuňte jej doprava.

Legenda
Rezervace píšťaly - Rezervovaná píšťala
Zaplacená / adoptovaná p횡ťala - Zaplacená / adoptovaná píšťala

DílCDEFGABHccisddiseffisggisabhc1cis1d1dis1e1f1fis1g1gis1a1b1h1c2cis2d2dis2e2f2fis2g2gis2a2b2h2c3cis3d3dis3e3f3
Copula 8´
Copula 4´
Principal 4´
Octava 2´
Quinta 1 1/3´
Mixtura - 1 řada
Mixtura - 2 řada
Mixtura - 3 řada
Klaviatura
Traktura
Klínové měchy
Ventilátor
Varhanní skříň
Vzdušnice