Kontaktní osoby:

Luboš Jiskra
starosta obce Janov u Litomyšle

731 616 717

Sr. Žofia Daniščáková
Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Mendryka 1
570 01 Litomyšl

731 527 619

adopcepistalmendryka@seznam.cz