Kontaktní osoby:

Luboš Jiskra
starosta obce Janov u Litomyšle

731 616 717

Sr. Žofia Daniščáková
Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Mendryka 1
570 01 Litomyšl

731 527 619

adopcepistalmendryka@seznam.cz

Varhany v kapli sv. Huberta v Mendryce

Kaple sv. Huberta v Mendryce byla postavena společně s loveckým zámečkem v roce 1775. Přesná datace vzniku varhan není dosud známa. Dle výtvarných prvků lze předpokládat, že nástroj pochází ze 2. poloviny 18. století, ale nelze vyloučit ani pozdější transfer nástroje do kaple nebo přestavbu. Po roce 1963 byl zámeček s kaplí využíván pro účely pionýrského tábora a nástroj a v tomto období došlo pravděpodobně k rozkradení píšťal. Po roce 1969 převzala zámeček s kaplí Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul. Objekt v současné době slouží jako charitní domov pro řeholnice.

Varhany jsou vestavěné v zábradlí kůru v bohatě zdobené varhanní skříni. Jedná se o jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj bez pedálu s touto dispozicí:

Copula 8´, Principal 4´, Fugara 4´, Octava 2´, Quinta 1 1/3´, Mixtura 3x

Nástroj má krátkou oktávu a v diskantu rozsah až do f3. V postamentu varhan jsou umístěny dva klínové měchy a vzduch se čerpá ručně pomocí řemenů. Hlavní části varhan (vzdušnice, klaviatura, traktura, měchy) jsou sice dochované, ale jejich stav je havarijní. Píšťaly bohužel chybí a je zapotřebí zhotovit nové.

Přestože se nástroj dochoval pouze částečně, lze jej po konstrukční stránce zcela restaurovat a na základě zjištění po rozebrání je možné rekonstruovat i píšťalový fond.

V roce 2020 byl proveden restaurátorský průzkum, konzultace s odborníky, bylo vydáno závazné stanovisko ze strany památkářů a byla vybrána varhanářská firma Dlabal-Mettler z Bílska, která zahájila 1. etapu obnovy nástroje. Práce by měla pokračovat v příštích letech podle finančních možností investora. Náklady na obnovu varhanního stroje byly vyčísleny na částku 1 357 620 Kč. K tomu je ještě zapotřebí přičíst náklady na restaurování varhanní skříně, kde bude náklad cca 300 000 Kč.

Vzkříšení již téměř zapomenutého a zdevastovaného barokního nástroje tak završí obnovu kostela a přispěje k povznesení duchovního i kulturního života širokého okolí.